Lebonyolítás

LEBONYOLÍTÁSHÍDAK, HÍDSZERKEZETEK

Megnevezés
Megbízó
3822 j. közút 3+490 km szelvényében lévő VIII.sz. Érpatak-főcsatorna-híd építéséhez lebonyolító mérnök feladatok ellátása NIF Zrt.
Gyulai Bárdos híd felújítási munkák

NIF Zrt.

M8 autópálya dunaújvárosi Duna-Híd és csatlakozó úthálózata 10+300-15+500 km (egybefüggő) szelvény közötti szakaszának megvalósítása új autópálya szakasz

DunaÚJ-HÍD Konzorcium


 

VÍZRENDEZÉSI MUNKÁK

Megnevezés
Megbízó
Kisszállás szennyvíztisztítása és csatornázása a FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri és műszaki felügyeleti szolgáltatások biztosítása a Projekt építési munkáinak megvalósításához Kisszállás Község Önkormányzata
Kelet-Nyírségi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnök és műszaki ellenőri tevékenység ellátása Kelet-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás
Alsónémedi szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése című projekt megvalósítási szakaszában FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok, valamint tervellenőri feladatok ellátása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
"Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen" Nyárlőrinc Község Önkormányzata
Budakalászi forgalombiztonsági intézkedések - Damjanich utcai meglévő járda és az útszéli vízelvezetési rendszer felújítása során műszaki ellenőri tevékenység ellátása NIF Zrt.
Jászberény város belterületi vízrendezés" mérnöki tevékenység és műszaki ellenőri feladatok ellátása Jászberény Város Önkormányzata

 

SPECIÁLIS LÉTESÍTMÉNY

Megnevezés
Megbízó
Műszaki, szakmai tanácsadás a Budapest X. kerület (Hatház u. – Gyakorló u. – Fehér út – Kerepesi út) által határolt területen fizetős parkolási rendszer kialakításához Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Sarród-Lászlómajorban lévő majorsági központ fejlesztés kivitelezés során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Sarród-Lászlómajorban lévő majorsági központ fejlesztés kivitelezés során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja című projekt megvalósításának építéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában való szakértői közreműködés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
A Batthyány László Gyermekotthona új építendő épületének a műszaki ellenőri feladatainak ellátása Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola
Az M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz, valamint Ófehértői mérnökségi telep kivitelezési munkáinak Mérnöki felügyelete Jászberény Város Önkormányzata
Az M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz, valamint Ófehértői mérnökségi telep kivitelezési munkáinak Mérnöki felügyelete FŐBER Zrt.
Nostra Cement gyárban épülő épületek biztonságtechnikai elektromos munkáinak felügyeleti, mérnöki szaktanácsadási feladatainak ellátása NOSTRA Cement Kft.

 

KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK

Megnevezés
Megbízó
A Fertő-tó körüli kerékpáros nyomvonal felújítás és építés beruházási programtervének 0. és 1. kivitelezési üteméhez tartozóan mélyépítési feladatokhoz (kerékpárút) köthető műszaki ellenőri feladatok elvégzése Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
4. sz. főút Debrecen elkerülő szakasz szerviz utak (Bocskaikert) építés kivitelezési munkáinak mérnöki és műszaki ellenőri feladatainak ellátása NIF Zrt.
Villány elkerülő út építési munkáihoz kapcsolódó lebonyolító mérnök feladatok ellátása NIF Zrt.
Az 5. sz. főút felújítása a 164+218 – 165+360 km sz. között, ill. körforgalmú csomópont kivitelezési munkáihoz kapcsolódó lebonyolító mérnöki munkák elvégzése NIF Zrt.
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Sarród-Lászlómajorban lévő majorsági központ fejlesztés kivitelezés során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
21. sz. főút 17+000 – 21+520 km sz. közötti szakasz négynyomúsítás építéséhez kapcsolódó mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása keretén belül útépítési, vízépítési és valamennyi érintett közmű védelembehelyezési, kiváltási munkája műszaki ellenőrzésének, valamint geodéziai ellenőrző mérések végrehajtása Utiber Kft.
21. sz. fút 9+750 – 15+050 km sz. közötti szakasz négynyomúsítás építéséhez kapcsolódó mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása keretén belül útépítési, vízépítési és valamennyi érintett közmű védelembehelyezési, kiváltási munkája műszaki ellenőrzésének, valamint geodéziai ellenőrző mérések végrehajtása Utiber Kft.
Csömör, Rét utcai bekötőúthoz kapcsolódó körforgalmú csomópont építéséhez kapcsolódó lebonyolító mérnöki feladatok ellátása NIF Zrt.
32. sz. főút, 3. sz. főút – Jászfényszaru körforgalmú (3106. j. ök út) csomópont közötti szakaszának 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése, a főúttal párhuzamos kerékpárút létesítése, 32. sz. főút 9+332 km szelvényben vasúti különszintű átvezetés építéséhez kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása NIF Zrt.
Az 55. sz. főút 40+975 – 71+829 (Kelebia-Tataháza) közötti szakasz 115 kN tengely-terhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építés kivitelezéséhez kapcsolódó lebonyolító mérnök munkák ellátása Transinvest-Budapest Kft.
Budakalászi forgalombiztonsági intézkedések - Damjanich utcai meglévő járda és az útszéli vízelvezetési rendszer felújítása során műszaki ellenőri tevékenység ellátása NIF Zrt.
Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által" projekt részeként 4601 j. főút új nyomvonal építés, Csontos-Munkácsy-Vasút utcák felújítása, a Kőrösi úton szervízút, kerékpárút és járda építése. Gyál Város Önkormányzata
Műszaki ellenőri feladatok ellátása Kazincbarcika Város Önkormányzata részére Kazincbarcika Város Önkormányzata

 

KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKÁK

Megnevezés
Megbízó
Komplex természeti értékvédelmi program a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban" műszaki ellenőri feladatok ellátása Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése FHNP
Határtalanul Duna-menti Természeti Értékeinkért és Környezetünkért" műszaki ellenőri feladatok elvégzése, illetve a régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság