Tervezés

TERVEZÉSHÍDAK, HÍDSZERKEZETEK

Megnevezés
Megbízó
Hídfelújítások tervezése II. 2011 - TED-2010/S 251-386264 9. rész Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Hídfelújítások tervezése II. 2011 - TED-2010/S 251-386264 5. rész Magyar Közút Nonprofit Zrt.

 

VÍZRENDEZÉSI MUNKÁK

Megnevezés
Megbízó
Tervezési feladatok mélyépítési tervezési feladatok ellátása tárgyában II. – Szombathely Város Önkormányzata – Joskar Ola csapadékvíz elvezetés terveinek elkészítése és benyújtása a vízügyi hatósághoz Szombathely Város Önkormányzata
Közúthálózat főútvonali elemei vízelvezetéis rendszereinek fejlesztése – megvalósíthatósági tanulmány 2. Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén található Szárnyas utcában az esőzés esetén megálló pangó víz kialakulásának megakadályozásához és a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Eger termálvíz hővezeték engedélyezési terveinek elkészítése a termálvíz termelő kút és a hőcserélőtől a visszasajtolást biztosító kútig, míg a lágyvízvezeték nyomvonalának terve a hőcserélőtől az Egber 10493 hrsz. ingatlanig Mannvit Kft.
Veszprém, Dózsaváros csapadékvíz elvezetése vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítése Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Eperjesi út - Vasút u. - Rigómező u. szennyvízcsatorna kiviteli terv elkészítése Kistarcsa Város Önkormányzata
Vargaszögi-patak árvízi károk utáni helyreállítása Sajóbábony határától a befogadóig Sajóbábony Város Önkormányzata
Kecskemét közigazgatási területén 37 db utcára vonatkozó tenderterv készítése Kecskemét megyei jogú Önkormányzata
Veszprém, Kertváros csapadékvíz elvezetése vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítése Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Kistarcsa város Rigómező u, Eperjesi út 1176-1849 hrsz-ú ingatlanok közötti és a Vasút u., Móra F. u és Homok dűlő közötti szakaszának szennyvízcsatorna gerincvezeték és bekötővezetékek engedélyezési terveinek elkészítése Kistarcsa Város Önkormányzata
Pálháza település csapadékvíz elvezetési problémájának megoldása, kiviteli tervdokumentáció elkészítése Pálháza Város Önkormányzata

 

SPECIÁLIS LÉTESÍTMÉNYEK

Megnevezés
Megbízó
Budapest VIII. kerület, MÁV telep –Salgótarjáni út, Szemafor utca, Lokomotív utca, Tbilisz tér (Vagontér) – felmerült földhivatali problémák, eltérések rendezése ingatlanonként, mely kiterjed földhivatali adatszolgáltatás, földhivatali vizsgálat, földhivatali átvezetés, terepi munka, irodai munka részekre Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Nostra Cement cementgyár tarcsapusztai beszállító út megvalósulási terveinek elkészítése NOSTRA Cement Kft.
Az Intertár Kft. Tulajdonában lévő raktárbázison tüzivíz hálózat fejlesztése és rekosntrukciója, meglévő tűzcsapok létesítése és cseréje Intertár Kft.
1200 m2-es csarnok és a hozzá tartozó létesítmények beruházásnak előtervezési tanulmányainak és vázlatterveinek elkészítse és megvelósíthatósági tanulmány készítése a 281 hrsz. Ingatlan Pirtó, Dózsa György út közösség területén Multigran Kft.
Csömöri aszfaltkeverő telep tervezése ÁR-LA Magyarország Kft
Nostra Cement gyárban épülő épületek biztonságtechnikai elektromos munkáinak felügyeleti, mérnöki szaktanácsadási feladatainak ellátása NOSTRA Cement Kft.

 

KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK

Megnevezés
Megbízó
A Fertő-tó körüli kerékpáros nyomvonal felújítás és építés beruházási programtervének 0. és 1. kivitelezési üteméhez tartozóan mélyépítési feladatokhoz (kerékpárút) köthető műszaki ellenőri feladatok elvégzése NIF Zrt.
6326 folyóméter önkormányzati tulajdonban álló utak/járdák útfelújítása – minden szakágra kiterjedő – egyesített útépítési engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1100 folyóméter útszakasz útfelújítása – minden szakágra kiterjedő – egyesített útépítési engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Kerékpárút kivitelezése a Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében (HUHR/1101/1.2.2/1012/SER-HU01-2 számú projekt) kivitelezői tervek elkészítése Szentlőrinc Város Önkormányzat
Bp. XVIII. kerület, Gyömrői út – Igló u. csomópont forgalomtechnikai vizsgálat elvégzésére és tervek készítésére NIF Zrt.
32. sz. főút I. ütem Hatvan-Jászfényszaru közötti szakasz burkolat-megerősítés, és párhuzamos kerékpárút építés, továbbá a 32. sz. főút 9+024,96 km külön szintű vasúti átjáróhoz kapcsolódó ívkorrekciók, valamint burkolat-megerősítés a 32. sz. főút 8+000 – 10+429 km sz. kivitelezéshez szükséges tervezési feladatok és tervezői művezetés feladatai Út – Teszt Kft.
M3 autópálya 236+500 km sz. és 249+100 km sz. térségében üzemi forduló engedélyezési terveinek és kiviteli (építési) terveinek elkészítése; jogerős építési engedély megszerzése NIF Zrt.
6326 folyóméter önkormányzati tulajdonban álló utak/járdák útfelújítása (22 utca)- minden szakágra kiterjedő -egyesített útépítési engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.
2205 j. ök. Út 6+700-15+168 és a 15+30-19+800 km. Szelvények közötti szakasznának felújítási, burkolat megerősítési kiviteli tervének elkészítése NIF Zrt.
Szentlőrinc-Királyegyháza kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés Tanulmány-, és engedélyezési -terveinek elkészítése Szentlőrinc Város Önkormányzata
Bp., X. kerület Újköztemető főbejárata előtti körforgalom kiviteli terveinek elkészítése Budapest Főváros Önkormányzata
Kecskemét lakóutcák tervezése Kecskemét megyei jogú Önkormányzata
491 sz. főút - 4131 jelzésű út körforgalmi csomóponttá alakításának engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Országos közutakon burkolat felújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés - III. 5.kör Magyar Közút Non-profit Zrt.
Dongérvölgyi út III. szakasz út- és kerékpárút engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése Partner Mérnöki Iroda Kft.
6000 m2-es térburkolat tervezése, melyre vázlat-, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése az Intertár Kft. Kistarcsai telephelyén, hrsz: 5401 Intertár Kft.
Szentlőrinc-Tarcsapuszta-Királyegyháza közötti szakaszon kerékpárforgalmi hálózat tervezése Királyegyháza Községi Önkormányzat
Szentlőrinc-Tarcsapuszta-Királyegyháza közötti szakaszon kerékpárforgalmi hálózat tervezése Szentlőrinc Város Önkormányzat
Egyesített tervek készítése belterületi utak felújítási, valamint T csomópont építésének munkáihoz Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Az OTRT 1/6 mellékletében szereplő turisztikai nyomvonalak tervezése és megvalósíthatósági tanulmányának készítése - Kassa-Sárospatak Kerékpárút fejlesztése Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Balatonfüred 2009. évi terezési feladatok ellátásának I. részfeladatára vonatkozó tervezési feladatok ellátása Balatonfüred Város Önkormányzata

 

KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKÁK

Megnevezés
Megbízó
Turisztikai nyomvonalak tervezése és megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése; Kassa- Sárospatak kerékpárút fejlesztése Közlekedésfejlesztési koordinációs központ
Viharkárok felmérése - Visegrád, Dömös, Pilismarót területén, mérnök tanácsadás, tervezési feladatok Pilisi Parkerdő Zrt.
ÚT 2-1.304:2007 Ökológiai átjárók c. útügyi műszaki előírás átdolgozása, önálló műszaki szabályozási dokumentum elkészítése Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ